مطالب مربوط به: تباکى

آداب و شرایط گریه کردن در اسلام

دنیای اطلاعات: گریه براى چند کس و چند چیز مطلوب است، که نمونه هایى از آن ها ذکر مى گردد: ۶ موردی که باید بر آنها گریست! ۱ – براى فراق دوستان قال الحسن بن على علیه السلام: انما ابکى لخصلتین: لهول المطلع و فراق الاحبه ۱ ؛ من براى …

ادامه مطلب »