مطالب مربوط به: برای پاک شدن و توبه از گناه زنا چه کار باید کرد؟

چگونه خود را از گناه زنا پاک کنیم؟

گناه عمل زنا و توبه

دنیای اطلاعات: اظهار پشیمانی در پیشگاه الهی دستور خاصی ندارد. مهم عزم بر ترک گناه و ندامت و پشیمانی درونی است. زنا از گناهان کبیره و بزرگ است که در تمام ادیان الهی حرام اعلام شده و بر انجام آن عذاب الهی وعده داده شده است. زناکار به عنوان شخص …

ادامه مطلب »