مطالب مربوط به: باتری سیلد لید اسید

چگونه عمر مفید باتری های سیلد لید اسید را افزایش دهیم؟

باتری خشک سیلد اسید

دنیای اطلاعات: این نوع از باتری به دلیل ساختار و مواد شیمیایی بکار برده شده در آن مشکل خروج گاز و یا امکان نشت اسید داخل باتری به خارج از محفظه باتری وجود ندارد. به همین دلیل باتری های سیلد اسید نیازی به نگهداری و بازدید جهت سرویس و نگهداری …

ادامه مطلب »