مطالب مربوط به: اسکن گالیم

همه چیز در مورد اسکن هسته‌ای (پزشکی هسته‌ای)

پزشکی هسته‌ای

دنیای اطلاعات: در انجام اسکن هسته ای یا رادیوایزوتوپ از مواد رادیواکتیو متفاوتی استفاده می شود. در تشخیص بیماری های مختلف نوع ماده رادیواکتیو بکار برده شده متفاوت است بطور مثال برای تشخیص بیماری های استخوان بیشتر از عنصر رادیواکتیو تکنیسیم technetium استفاده میشود. البته در بعضی از موارد از …

ادامه مطلب »