مطالب مربوط به: اسم هماهنگ با علی

اسامی ترکیبی شیک با علی

اسم ترکیبی با علی

دنیای اطلاعات: علی نامی عربی برای مردان، به معنای بلند، بلند بر آمده، بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا، کلان، نامی از نام های خدای تعالی، (در اعلام) نام امیرالمؤمنین علی (ع) است. امام علی امین علی امان علی امانت علی ایمان علی اسلام علی آقام علی ابوعلی اهل علی اکرم …

ادامه مطلب »