مطالب مربوط به: اسم ترکیبی با طاها

اسم ترکیبی با طاها

اسمی که به طاها بیاد

دنیای اطلاعات: این نام یکی از اسامی زیبای پسرانه عربی بوده که آوایی لطیف و زیبا داشته و دارای معنای زیبایی است. طاها نام سوره بیستم از قرآن کریم، نام حضرت پیغمبر (ص) چرا که اشارت است از یا طاهر. طه از حروف مقطعه قرآن است که می‌تواند معانی مختلفی …

ادامه مطلب »