مطالب مربوط به: اسفندیاری

ثریا اسفندیاری (همسر محمدرضا پهلوی)

دنیای اطلاعات: ثریا اسفندیاری، فرزند خلیل خان اسفندیاری و نوه سردار اسعد و دومین همسر محمد رضا پهلوی، بعد از فوزیه بود. وی نزدیک به ۷ سال در دربار ایران دوام آورد و پس ازجدایی، زندگی خود را در اروپا آغاز و به بازیگری پرداخت.

ادامه مطلب »