مطالب مربوط به: استان حضرت یونس

برآورده شدن حاجت با ذکر یونسیه

ذکر یونسیه

دنیای اطلاعات: تنها مونس و محبوب حقیقی انسان ، خداوند مهربان می باشد و اوست که می تواند تمام مشکلات و گرفتاری های آدمی را رفع نموده و حاجات وی را برآورده نماید. اما این انسان به دلیل پیچ و خم های زندگی از این محبوب حقیقی غافل شده و …

ادامه مطلب »