آرشیو مطالب

مقاله تنش های پسماند در جوشکاری و روشهای اندازه گیری آن

تنش پسماند در جوشکاری

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی منجر به ایجاد تغییرات پیچیده فیزیکی و متالورژیکی در قطعات می شود. به همین دلیل ارائه یک مدل دقیق ریاضی برای ارزیابی تنش پسماند در این قطعات مشکل و در مواقعی غیر ممکن است. در این تحقیق یک آنالیز حرارتی-مکانیکی گذرای سه بعدی برای جوشکاری انجام …

ادامه مطلب »