کره زمین به شرق می‌چرخد، پس چرا پرواز به غرب سریع‌تر نیست؟

دنیای اطلاعات: برخلاف تصور رایج و با وجود چرخش زمین به سوی شرق، پرواز به سوی غرب سریع‌تر نیست.
به گزارش دنیای اطلاعات و به نقل از ساینس‌الرت، کره زمین با سرعتی حدود ۱۶۷۰ کیلومتر در ساعت به سوی شرق می‌چرخد، هرچه در جو آن است نیز با سرعت حدود ۱۶۷۰ کیلومتر در ساعت، حرکت می‌کند.
جهت چرخش کره زمینزمین با سرعت ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت به سمت شرق می‌چرخد؛ حال اگر فرضاً در هواپیمایی باشیم که به سوی غرب پرواز می‌کند، با توجه به اینکه زمین به سمت ما گردش می‌کند، چرا زودتر به مقصد نمی‌رسیم؟ دلیل این موضوع این است که هواپیما تحت تاثیر چرخش زمین قرار می‌گیرد؛ یعنی اگرچه مقصد به سمت ما حرکت می‌کند اما ما نیز از مقصد خود دور می‌شویم! گیج کننده به نظر می‌رسد.
هوای بالای زمین هم با سرعت ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت، به سوی شرق می‌رود و برای اینکه هواپیما به سوی مقصدی پرواز کند، باید متناسب با نحوه چرخش زمین، این کار را انجام دهد.
اگر فرض کنیم سرعت حرکت هواپیما به سمت شرق، ۱۶۰ کیلومتر در ساعت باشد (زیرا به طور بالقوه هر چیزی که روی زمین است از جمله هواپیما با سرعت ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت به سمت شرق حرکت می‌کند) در واقع این عدد به ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت اضافه می‌شود و هواپیما خود را با سرعت فرضی ۱۸۳۰ کیلومتر در ساعت به مقصد می‌رساند. اما اگر مقصد در غرب باشد، در واقع با سرعت ۱۶۷۰ منهای ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت (سرعت فرضی ۱۵۱۰ کیلومتر بر ساعت) حرکت خواهد کرد.
“هنری رایش”(Henry Reich)، فیزیکدان و ریاضیدان و مبتکر سری ویدیوهای آموزشی “مینت فیزیکس” (MinutePhysics) می‌گوید: بله! برای رفتن به غرب شما به شرق می‌روید، اما به سرعت کمتری نسبت به سرعت حرکت زمین به سمت شرق. اما این موضوع، ساده نیست زیرا بادها در جو بالاتر، همه چیز را بهم می‌ریزند.
پروازهایی که به سمت مقاصد غربی انجام می‌شوند نسبت به مسیر مشابه در زمان برگشت به علت جریان‌های هوایی متاثر از گردش زمین، مدت زمان بیشتری طول می‌کشند.
نسخه‌ای از این مقاله، برای نخستین بار در نوامبر سال ۲۰۱۵ به چاپ رسیده بود.