کسی میتونه این متن رو بخونه؟

دنیای اطلاعات: کسی میتونه متن کد گذاری شده در تصویر زیر رو بخونه؟

متن کدگذاری شده

جواب

جواب

بمباران در لبنان شدید شد.