چرا سال کبیسه ۳۶۶ روز است؟

دنیای اطلاعات: جواب آن خیلی ساده است ، هر یک سال ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است. یعنی این مدت طول می کشد تا زمین یک دور کامل به دور خورشید بچرخد.

sale-kabise

در روزهای قدیم تر مردم به این ۶ ساعت اهمیتی نمی دادند و یک سال را همان ۳۶۵ روز محاسبه می کردند این کار سبب شد که کم کم زمان سال تحویل تغییر کند.
یعنی چه ؟ یعنی اگر برای ما ایرانیان اول فرودین که اولین روز فصل بهار است آغاز سال نو بود کم کم در طی صدها سال، شروع سال جدید جلو افتاد و به زمستان و بعد هم به تابستان رسید .
و مردم یادگرفتند که باید این ۶ ساعت را در تقویم خود محاسبه کنند.
برای همین هر ۴ سال که می گذرد این ۶ ساعتها را باهم جمع می کنند که یک شبانه روز کامل یعنی ۲۴ ساعت می شود.
برای همین ماه اسفند که در تقویم شمسی ۲۹ روز است هر ۴ سال یکبار ، یک روز به آن افزوده می شود و ۳۰ روز می گردد.
سالهایی که اسفند ۳۰ روز است یعنی تعداد روزهای سال به جای ۳۶۵ روز ، ۳۶۶ روز می شود. این سال را، سال کبیسه می گویند.
پس هر ۴ سال یکبار سال کبیسه می شود و قابل پیش بینی است . یعنی اگر سال ۱۳۸۳ سال کبیسه بود سال ۱۳۸۷ هم سال کبیسه خواهد بود
کبیسه به معنای بزرگ است یعنی سالی که تعداد روزهایش از بقیه سالها بیشتر است.
فایده سال کبیسه را همان طور که گفتیم این است که باعث می شود همیشه در یک موقع خاصی و مشخصی ، سال نو فرا برسد که برای ما ایرانیان اول فروردین است.