فرمول رنگ مو زیتونی بدون دکلره

دنیای اطلاعات: در این مطلب آموزش رنگ زیتونی بدونه دکلره را براتون آماده کرده ایم.

فرمول رنگ مو زیتونی بدون دکلره

– موهارا با ۰۰۰ یا E20روشن میکنیم
– ۰۰۰ را با اکسیدان نمره۳ ترکیب می کنیم.
– به ساقه ها میزنیم.
– ۲۰ دقیقه مکث میکنیم.
– سپس به ریشها می زنیم تا یکدست شود.
– موها را شستشو میکنیم کاملا خشک می کنیم.
– M10 90.01 5 تا ۷ سانت واریاسیون سبز
– ۱۰ سانت واریاسیون نقره ای
– اکسیدان نمره ۲ مقدارش ۲ برابر رنگ
– مدت مکث ۳۰ دقیقه