تست روانشناسی درخت و آدمک ها

دنیای اطلاعات:  شخصیت خودتان را با انتخاب یکی از آدمک ها مشخص کنید:

تست روانشناسی درخت

توضیحات تست

۱- شما اصلا به فکر پیشرفت نیستید و از زندگی خود کاملا راضی هستید.
۲- شما یک انسان شکست خورده اید که دلیل تمام ناکامی های خود را دیگران می دانید.
۳- دوست دارید پیشرفت کنید ولی هیچ تلاشی انجام نمی دهید ومنتظر ید تا دیگران به شما کمک کنند تا پیشرفت کنید.
۴- اهداف بزرگی دارید فقط همین
۵- شما یک انسان بی خیال هستید، با اینکه از جایگاه خود راضی نیستید ولی هیچ تلاشی برای پیشرفت ندارید.
۶- برای پیشرفت حاضرید هر کاری انجام دهید.
۷- شما یک انسان محتاط و پر استرسید که همیشه منتظر افتادن یک اتفاق بد هستید.
۸- حتما با یک روانپزشک مشورت کنید شما یک انسان افسرده اید.
۹- همیشه دنبال راه میانبرید.
۱۰- از جایگاهتان کاملا راضی هستید واحساس خوشبختی می کنید ، شما یک انسان معمولی هستید.
۱۱،۱۲- رفیق باز ومهربان شما به خانواده خود خیلی اهمیت می دهید.
۱۳- حسود
۱۴- احساس بدی دارید فکر می کنید به شما خیانت شده به همه بدبین هستید.
۱۵- شما یک انسان مطمین ، شاد و اجتماعی هستید، شما واقعا خوشبختید
۱۶- بدبین،تصور می کنید همه از شما سو استفاده می کنند و همیشه مورد استعمار بوده اید.
۱۷- خیلی احساس زرنگی می کنید، فکر می کنید خیلی باهوشید.
۱۸- به دنیا پشت کردید ، اصلا مهم نیست چه اتفاقی درحال افتادنه ، در اولین فرصت با یک روانپزشک مشورت کنید.
۱۹- دوست دارید به همه کمک کنید ، شما یک انسان خیرید.
۲۰- شما یک انسان خودپسندو مغرورید و فکر می کنید از همه بالاترید.
۲۱- شما به پوچی رسیدید ودیگر از زیبایها لذت نمی برید ، بهتر است با یک روانپزشک مشورت کنید.

امیدوارم لذت برده باشید.