آخه چرا میگین انگلیسی آسونه؟

دنیای اطلاعات: پس از خواندن نوشته ی جالب زیر متوجه پیچیدگی بیش از حد زبان انگلیسی خواهید شد …

ajib

سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه می کنند .
کدام جادوگر به کدام نگاه می کند ؟
.
.
.
.
.
حالا به انگلیسی ترجمه کنید …

Three witches watch three Swatch watches

!!! which witch watch which swatch watch