لیست متخصصین روانپزشکی استان اردبیل

دنیای اطلاعات: در این مطلب لیست متخصصین روانپزشکی استان اردبیل را آورده ایم؛ امیدواریم مورد استفاده کاربران محترم قرار گرفته باشد.

نام پزشک تلفن آدرس
آرش جدیری اسلامی ۷۲۹۱۴۵۶ پارس اباد خ پزشکان مجتمع پزشکان شفا
بهبود معصوم زاده ۲۲۵۲۱۲۴ اردبیل – میدان شریعتی
جواد محسنی ۲۷۲۶۱ مشگین شهر
جواد وهابزاده منشی ۲۲۳۹۷۳۲ اردبیل – میدان سرچشمه – روبروی مسجد سرچشمه
رضا کاظمی ۲۲۴۰۳۷۴ اردبیل-میدان سرچشمه -کوچه شمس
سامان موسوی ۵۲۲۷۰۹۴ مشکین شهر کوچه برق طبقه فوقانی دکتر میکائیلی
علیرضا تمدن ۲۲۳۸۱۲۳ اردبیل – میدان سرچشمه
فریبا صادقی موحد ۲۲۴۷۵۰۴ اردبیل
فرید توفیق نیا   پارس آباد
مسلم ابوالحسن زاده ۲۲۵۳۰۳۸ اردبیل ـ سرچشمه کوی طوی ساختمان نوید
مقصود رئیسی ۶۲۲۰۲۷۱ مغان خ امام روبروی داروخانه سجادیان
مهدی صمد زاده ۲۲۳۴۵۵۷ اردبیل سرچشمه ابتدای شمس جنب ازمایشگاه دیده ور
مینا نیک تاش ۲۲۴۰۴۷۷ اردبیل – میدان سرچشمه- ساختمان پزشکان نوید