شعله رزمجو (گوینده)

 دنیای اطلاعات: شعله رزمجو متولد ۱۳۶۰ در مازندران؛ یکی از گویندگان خبر شبکه دو می باشد و سابقا در خبرهای استانی استان فارس حضور داشت.

خبر ازدواج

سایت خبرکده در خبری اعلام کرد خانم رزمجو با آقای دانیال آل داوود ازدواج کرد. متن خبر به شرح زیر است:

دانیال معین آل داود در سال ۹۱ با خانم رزمجو یکی از گویندگان اخبار سراسری شبکه ۲ ازدواج کرد.

ولی صحت این خبر هنوز تایید نشده است. تحقیق هایی که انجام شده، امکان صحت خبر ازدواج ایشان را خیلی کم می کند و به احتمال زیاد شایعه ای بیش نباشد.

شعله رزمجو

شعله رزمجوتولد: ۱۳۶۰
پیشه: گوینده خبر
ملیت: ایرانی
رشته: کارشناس ارشد کشاورزی رشته خاک شناسی