تست هوش تصویری ۳ (در خروجی)

دنیای اطلاعات: همان‌طور که در تصویر می‌بینید فقط سه در برای استفاده وجود دارد. اما در پشت در اول یک قاتل با اسلحه گرم ایستاده، پشت در دوم یک شیر وجود دارد که سه سال است غذا نخورده و در پشت در سوم نیز یک شعله بزرگ آتش وجود دارد. شما از کدام در خارج می‌شوید؟
معمای در امن

جواب معما

جواب معما

شیری که تا سه سال هیچ غذایی نخورده باشد حتما تا الان مرده است. پس پاسخ صحیح در دوم است.