دختری که چشم‌هایش را از کاسه درآورد!

دنیای اطلاعات: یک دختر ۲۱ ساله به نام کیلین ماثارت در کارولینای جنوبی آمریکا با چاقو هر دو چشم خود را از کاسه در آورد. این دختر مواد مخدر مصرف کرده بود و تحت تاثیر مواد، صداهایی می‌شنید که می‌گفت باید چشم‌هایت را در بیاری تا دنیا را نجات بدهی. بعد از گذشت چند ماه، مواد را ترک کرده و الان حال وی رو به بهبودی‌ست، اما او دیگر چشمی ندارد.
کیلین ماثارتمنبع: فاکس نیوز