۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۲:۴۸
خانه > مطالب مربوط به: زنان و زایمان در تبریز

مطالب مربوط به: زنان و زایمان در تبریز

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز (ش- ی)

نام پزشک رشته تلفن شادی مشحونی زنان و زایمان ۵۵۴۷۷۹۶ شرمین پژواک جراحی زنان وزایمان ۵۵۳۷۴۴۴ شعله رشتچی جباری کودکان ۵۵۴۱۵۰۹ شمسی عباسعلیزاده زنان وزایمان ۵۴۲۴۳۹۳ شهرام جانانی قلب و عروق ۵۵۶۰۴۰۹ شهرام حاج علیلو ارولوژی ۵۵۶۷۳۳۷ شهناز گلچین زنان وزایمان ۵۵۵۲۷۶۵ شهین گلک خیبری زنان وزایمان ۲۸۱۴۱۳۲ شیوا بی …

ادامه مطلب »

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز (الف – ش)

نام پزشک رشته تلفن لیدا حیدری زنان و زایمان ۳۳۶۳۰۱۰ پگاه نورافزا پوست ۳۲۹۳۳۴۵ آناهیتا ناظم پور زنان و زایمان ۵۵۳۰۵۳۹ ابراهیم موید داخلی ۵۴۰۳۷۸۸ ابوالقاسم سمرقندی جراحی زنان و زایمان ۵۵۵۰۴۵۶ اسرافیل زنجانی ارتوپدی ۳۳۴۴۴۲۲ اصغر وظیفه خواه کودکان ۴۴۷۲۹۳۹ بهروز مهرور کودکان ۵۲۴۱۱۲۰ حسن خواجه محمدی داخلی ۵۵۵۰۶۰۴ …

ادامه مطلب »