۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۸:۰۵
خانه > مطالب مربوط به: رنگ لباس

مطالب مربوط به: رنگ لباس

چه رنگ لباسی مناسب شماست؟

شاید بـرای شما اتفاق افتاده باشد که دوستتان را دیده باشید که پیراهنی صورتی به تن کرده و توسط اطرافیان مورد تحسین، تـمجـید و تـوجه فـراوان قـرار گرفته باشد. شما نیز به تبـع او تصـمیـم گرفتـیـد کـه پیراهنی به همان رنگ تهیـه کـرده و بـر تن کنید.

ادامه مطلب »